img_top_news
Nieuws - Agenda (klik)
6 febr vond een nationale seminar voor jongvolwassenen met kanker en hun hulpverleners plaats
Keuzehulp voor jonge vrouwen met borstkanker die voor de beslissing staan om een vruchtbaarheidssparende behandeling te ondergaan  via deze link
28 november 2012, plaatsten artsen Leoni Louwe (LUMC) en Carina Hilders (Reinier de Graaf Gasthuis) voor de eerste maal in Nederland eierstokweefsel terug.
Oproep voor vragenlijstonderzoek zorgen over Vruchtbaarheid
Voor een wetenschappelijk onderzoek over zorgen rondom de vruchtbaarheid zijn wij op zoek naar vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die borstkanker hebben (gehad). Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 10-15 minuten.
img
img_news_blue

Algemeen - Informatievoorziening

Schade aan de eierstokken met gevolgen voor de vruchtbaarheid is bij jonge vrouwen met kanker een belangrijke en veelvoorkomende bijwerking van de behandeling. Lees meer....

Door chemotherapie of radiotherapie neemt de eicelvoorraad in de eierstokken af, waardoor er geen cyclus meer aanwezig kan zijn na de behandeling, en er geen mogelijkheden meer bestaan om zwanger te worden. De kans hierop is voorafgaand aan de behandeling niet altijd exact weer te geven, maar is onder anderen afhankelijk van het soort behandeling, en de leeftijd van de patiënt. Wanneer de kans op onvruchtbaarheid aanzienlijk lijkt te zijn, kan de mogelijkheid van fertiliteitspreservatie, het bewaren van de vruchtbaarheid, overwogen worden.Vanuit deze overwegingen is in 2009 het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie opgericht Dit netwerk heeft als doelstelling om de zorg voor en onderzoek naar het behoud van de mogelijkheid tot voortplanting te stimuleren wanneer de vruchtbaarheid bedreigd wordt door de behandeling van borstkanker. In de praktijk komt het erop neer dat de mogelijke behandelingen voor fertiliteitspreservatie worden aangeboden door alle IVF (in vitro fertilisatie) centra in Nederland. De mogelijke behandelingen bestaan uit het invriezen van embryo's, eicellen of eierstokweefsel. Goede duidelijke informatievoorziening is hierbij in ontwikkeling in de vorm van foldermateriaal, en een zogenaamde Decision Aid. Deze Decision Aid is een nieuwe vorm van informatievoorziening waarbij de patiënten digitaal en op zichzelf informatie kunnen inwinnen en geholpen worden in het maken van keuzen. Tevens wordt psychosociale begeleiding aangeboden in het traject van fertiliteitspreservatie, gezien het korte tijdsbestek waarin borstkanker patiënten alle informatie over de ziekte en behandelingen krijgen, en dan ook nog moeten beslissen over hun vruchtbaarheid.
Uiteindelijk zullen, bij schatting, ongeveer 2000 patiënten per jaar gebruik maken van het Netwerk, verdeeld over 160 patiënten per kliniek per jaar. Dat betekent dat gemiddeld 3-4 patiënten per week per kliniek gezien zullen worden en direct geholpen moeten kunnen worden!
Het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie bestaat uit zeer gemotiveerde enthousiaste professionals, die het belang van het behoud van de vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met kanker volledig onderkennen, waardoor fertiliteitspreservatie in de nabije toekomst wellicht geïntegreerd kan worden in de standaard behandeling

Informatievoorziening:

Folders:
Sinds 2010 zijn er verschillende folders ontwikkeld aangaande fertiliteitspreservatie. Deze kunt u hier downloaden.

-Fertiliteitspreservatie en borstkanker
-Fertiliteitspreservatie en invriezen van eierstokweefsel
-Fertiliteitspreservatie en invriezen van embryo's
-Fertliteitspreservatie en kanker
-Fertiliteitspreservatie en invriezen van eicellen

Om alle folders te printen en vouwen als folder, kunt u deze hier downloaden

 

Online keuzehulp bij borstkanker

Keuzehulp voor jonge vrouwen met borstkanker die voor de beslissing staan om een vruchtbaarheidssparende behandeling te ondergaan  via http://www.borstkankerenkinderwens.nl/
De keuzehulp website borstkankerenkinderwens is in het leven geroepen om patiënten te informeren over de mogelijkheden om de vruchtbaarheid te proberen te sparen voorafgaand aan een behandeling van borstkanker, en hen voor te bereiden op het nemen van een beslissing daarover samen met hun arts.

Informatiebijeenkomsten:

Links:
Pink Ribbon
Toekomst na kanker
Fertile hope

Voor verder vragen kunt u contact opnemen met het faciliteitencentrum.
Mw. Drs. I.T.A. Peters, Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Gynaecologie, Postbus 9600, kamer P1-40, 2300 RC Leiden.
Email: i.t.a.peters@lumc.nl
Tel.: 071-5266596.

img_under_cont