img_top_news
Nieuws - Agenda (klik)
Borstkanker en kandidaat voor het invriezen van eicellen of embryo’s, denk aan de STIM trial! 
28 november, plaatsten artsen Leoni Louwe (LUMC) en Carina Hilders (Reinier de Graaf Gasthuis) voor de eerste maal in Nederland eierstokweefsel terug.
Klik hier voor data van diverse congressen
img
img_news_blue

Behandelingen - Verwijzing - Flyer en Links

 

Klinische toepassing fertiliteitspreservatie
Een exacte voorspelling van de kans op verminderd of niet functioneren van de ovaria na een oncologische behandeling is tot op heden niet nauwkeuring weer te geven. Lees meer.....

Verschillende variabelen spelen hierbij een rol zoals de leeftijd van de patient en het soort behandeling. Uit meerdere studies blijkt echter dat de wens tot behoud van fertiliteit voor jonge vrouwen in toenemende mate belangrijk is.Infertiliteit ten gevolge van een oncologische behandeling heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Het tijdig bespreken van de kans op infertiliteit en fertiliteitspreservatie opties is dan ook essentieel en wordt door de ASCO en de British Fertility Society (BFS) aanbevolen.Er zijn verschillende opties voor fertiliteitspreservatie bij vrouwelijke patienten, die bestaan uit bewezen effectieve en experimentele behandelingen ( zie tabel 1).
Afscherming van de ovaria heeft een geringe effectiviteit door beschadiging als gevolg van strooistaling. Hetzelfde geldt voor transpositie, waarbij een ovarium verplaatst wordt buiten het radiatieveld zonder onderbreking van de oorspronkelijke vasculatisatie.Hierbij zijn behalve strooistraling tevens ischaemie en cystevorming complicerende faktoren. Het verplaatsen van een ovarium middels transplantatie buiten het radiatieveld is vooralsnog beschreven in casereports. Hoewel klinisch toepasbaar, is deze techniek voorbehouden aan een derdelijnscentrum met expertise op het gebied van transplantatiechirurgie.Ovariumsupressie tijdens chemotherapie met als doel het verlies van de eicelvoorraad te beperken is controversieel. Hormoontherapie met behulp van GnRh analogen of orale anticonceptiva heeft tot op heden niet geleid tot behoud van de ovariele reserve. De ovariele reserve bestaande uit met name primordiale follikels is niet hormoonafhankelijk. 
Het invriezen van embryo's is een bewezen effectieve en veilige procedure, zoals toegepast bij de IVF techiek. Vanwege de ruime ervaring die met deze techniek is opgedaan is de kans op een doorgaande zwangerschap 18,6 % per ontdooid embryo. Daarmee heeft deze behandeling waar mogelijk de voorkeur echter is gecompliceerd door de noodzaak van hormonale stimulatie ter voorbereiding van het invriezen van de embryo's, wat 2 tot 3 weken duurt. Indien echter hormonale stimulatie ongewenst is en/of een partner ontbreekt, is de patiente aangewezen op cryopreservatie van ovariumweefsel. Deze fertiliteitspreservatie behandeling verkeert nog in de experimentele fase waarbij middels een laparoscopische procedure ovariumweefsel wordt verkregen en ingevroren middels een vaststaand protocol. Anticiperend beleid lijkt gerechtvaardigd vanwege hoopvolle ontwikkelingen. Tot op heden zijn 12 kinderen geboren middels spontane zwangerschappen en 5 kinderen met behulp van IVF na terugplaatsing van ontdooid ovarium weefsel. Toepassingen zoals cryopreservatie van een intact ovarium inclusief de vascularisatie, of vitrifidatie van oocyten zijn in opkomst. 
Een vroegtijdige verwijzing naar een gespecialiseerd centrum, voortdurend multidisciplinair overleg en ervaring met fertiliteitspreservatie technieken zijn minimale voorwaarden voor een voorspoedig klinisch traject. Naast het mogelijk voorkomen van infertiliteit lijkt er ook een duidelijk positieve uitwerking van het bespreken en uitvoeren van fertiliteitspresevatie te zijn. Goede en volledige informed consent ten aanzien van overwegingen van behandeling, de prognose en de verwachtingen van de patient zijn hierbij vereist.
Door toename van de lange termijn overleving van kinderen en vrouwelijk patiënten met kanker wordt aandacht voor behoud van fertiliteit en kwaliteit van leven belangrijker. Bespreking en uitvoering van fertiliteitspreservatie is verantwoord mits dit in een centrum met expertise, bij voorkeur in een onderzoeksetting, plaats vindt. Het voorkomen van niet te realiseren verwachtingen en bespreken van de mogelijkheden en risico's zijn hierbij vereisten. Verder onderzoek ter verbetering van fertiliteitspreservatie is noodzakelijk en onderzoek naar de psychosociale aspecten ervan wordt aanbevolen

Overzicht fertiliteitspreservatie bij vrouwelijke patiënten

 

Periode Behandeling
Standaard Experimenteel
Voor puberteit Ovarium afscherming
Ovarium transpositie
Hormoon therapie
Cryopreservatie ovariumweefsel
Na puberteit Ovarium transpositie Hormoon therapie
Cryopreservatie embryo's Cryopreservatie oöcyten
Cryopreservatie ovariumweefsel


Is behandelingen toepasbaar bij chemotherapie of totale lichaamsbestraling

Behandelingen

 

spoed IVF: UMC Groningen 
UMC Nijmegen
Isala Klinieken Zwolle
UMC Maastricht
St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
UMC Utrecht
AMC Amsterdam
VUMC Amsterdam
LUMC Leiden
Reinier de Graaf Groep Delft
EMC Rotterdam
MC Kinderwens, Leiderdorp
invriezen 
ovariumweefsel:
UMC Groningen
UMC Nijmegen
LUMC Leiden
EMC Rotterdam
invriezen oocyten:

AMC Amsterdam
VUMC Amsterdam
UMC Utrecht
UMC Nijmegen
Isala klinieken Zwolle
EMC Rotterdam
St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg
LUMC Leiden
MC Kinderwens, Leiderdorp
UMC Groningen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
UMC Maastricht

 

Online keuzehulp - Website:

 

Online keuzehulp bij borstkanker: Keuzehulp voor jonge vrouwen met borstkanker die voor de beslissing staan om een vruchtbaarheidssparende behandeling te ondergaan  via http://www.borstkankerenkinderwens.nl/

De keuzehulp website borstkankerenkinderwens is in het leven geroepen om patiënten te informeren over de mogelijkheden om de vruchtbaarheid te proberen te sparen voorafgaand aan een behandeling van borstkanker, en hen voor te bereiden op het nemen van een beslissing daarover samen met hun arts.

 

Publicaties

Lees meer.....

LUMC
2013: Oncologists’ practice and attitudes regarding fertility preservation in female cancer patients: a pilot study in the Netherlands Fertiliteitspreservatie voor chemotherapie
Women’s experiences with information provision and deciding about fertility preservation in the Netherlands: ‘satisfaction in general, but unmet needs’ Development of a Decision Aid about fertility preservation for women with breast cancer in the Netherlands
2012: Timing of fertility preservation procedures in a cohort of female patients with cancer
KEEP-studie: effectevaluatie van een online keuzehulp over fertiliteitspreservatie voor borstkankerpatiënten
A Delphi consensus study among patients and clinicians in the Netherlands on the procedure of informing young breast cancer patients about Fertility Preservation
2008 Klinische les: Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker
Female Fertility Preservation: Practical and Ethical Considerations of an Underused Procedure

 

VU:
2013: Validity of self-reported data on pregnancies for childhood cancer
survivors: a comparison with data from a nationwide population-based registry
2012: Letter to the editor: Comment on: Li HW et all. Serum anti-Mullerian hormone level is not altered in women using hormonal contraceptives.
A nationwide study on reproductive function, ovarian reserve, and risk of premature menopause in female survivors of childhood cancer: design and methodological challenges Using Web-Based and Paper-Based Questionnaires for Collecting Data on Fertility Issues Among Female Childhood Cancer Survivors: Differences in Response Characteristics
2010 Comparison of ovarian function markers in users of hormonal contraceptives during the hormonefree interval and subsequent natural early follicular phases
2009 Fertility in Female Childhood Cancer Survivors

 

AMC
2007: Parental desire and acceptability of spermatogonial stem cell cryopreservation in boys with cancer
2009: Propagation of human spermatoginial stem cells in vitro

 

2010: Reproduction with the use of vitrified oocytes

 

2011: Comment on GnRH analogue cotreatment with chemotherapy for preservation of ovarian function

Expanding reproductive lifespan. A cost-effectiveness study on oocyte freezing

In vitro propagation of human prepuberal spermatononial stem cells

2013: A prospective case series of women with estrogen receptor-positive breast cancer: levels of tamoxifen metabolites in controlled ovarian stimulation with high-dose tamoxifen
Cochraine: Tamoxifen or letrozole versus standard methods for women with estrogen-receptor positive breast cancer undergoing oocyte or embryo cryopreservation in assisted reproduction (Review)
Parental attitudes toward fertility preservation in boys with cancer: context of different risk levels of infertility and success rates of fertility restoration
Restoring Fertility in Sterile Childhood Cancer Survivors by Autotransplanting Spermatogonial Stem Cells: Are We There Yet?
2014: Eliminating acute lymphoblastic leukemia cells from human testicular cell cultures. A pilot study

 

EMC Rotterdam
2012 Long-term endocrine side effects of childhood Hodgkin's lymphoma treatment: a review.

Menopausal status and adjuvant hormonal therapy for breast cancer patients: a practical guideline.

2013 Validity of self-reported data on pregnancies for childhood cancer survivors: a comparison with data from a nationwide population-based registry.
Genetic variation may modify ovarian reserve in female childhood cancer survivors.
Decreased ovarian function is associated with obesity in very long-term female survivors of childhood cancer.
Characteristics and outcome of pediatric non-Hodgkin lymphoma patients with ovarian infiltration at presentation.
Letter to the editor: gonadal function after childhood ovarian surgery.
2014 Anti-Mullerian hormone is a more accurate predictor of individual time to menopause than mother's age at menopause.
Predicting menopausal age with anti-Müllerian hormone: a cross-validation study of two existing models.
Anti-Mullerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications.
Decreased serum anti-Müllerian hormone levels in girls with newly diagnosed cancer.
Obesity independently influences gonadal function in very long-term adult male survivors of childhood cancer.

 

Radbout Medisch Centrum (Nijmegen)
2010 In Vitro 17ß-oestradiol release as a marker for follicular survival in cryopreserved intact bovine ovaries
2011 Glucose/lactate metabolism of cryopreserved intact bovine ovaries as a novel quantitative marker to assess tissue cryodamage

 

Reproductive status in adult male long-term survivors of childhood cancer

 

Unknown risk of the reintroduction of malignant cells in a Danish cohort of women autotransplanted with ovarian tissue. To the Editor
Ovarian reserve and oocyte maturity in cancer patients, to the Editor

 

2012 Letter to the editor: Fertility preservation in young patients before allogeneic haematopoietic SCT

 

2013 Cryopreservation and Autotransplantation of Ovarian Tissue in Cancer Patients: Is It Safe?

 

Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in cancer survivors and the risk of reintroducing malignancy: a systematic review

 

2014 Deciding about fertility preservation after specialist counselling

 

Efficacy of ovarian tissue cryopreservation in a major European center

Informatie bij verwijzing:

Flyer fertiliteitspreservatie

Formulier Fertiliteitspreservatie

Landelijk protocol cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel

Links

Centraal BegeleidingsOrgaan
The International Society for Fertility Preservation
European Society of Human Reproduction and Embryology
Oncofertility Consortium
Pink Ribbon

img_under_cont