Patiënten

In 2009 is het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) opgericht. In 2016 is de NNF opgegaan in de Special Interest Group Fertiliteitspreservatie (SIG) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De counseling van patiënten en de uitvoering vindt plaats in klinieken met een ivf-centrum. Informatie over fertiliteitspreservatie is beschikbaar in de vorm van folders en digitaal. Uiteindelijk zullen, bij schatting, ongeveer 2000 patiënten per jaar gebruik maken van de informatie over fertiliteitspreservatie, dat wil zeggen ongeveer 160 patiënten per kliniek per jaar. Dat betekent dat gemiddeld 3-4 patiënten per week per kliniek gezien zullen worden en direct geholpen moeten kunnen worden!

De SIG Fertiliteitspreservatie-NNF bestaat uit zeer gemotiveerde enthousiaste professionals, die het belang van het behoud van de vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met kanker volledig onderkennen, waardoor fertiliteitspreservatie in de nabije toekomst wellicht geïntegreerd kan worden in de standaard behandeling.